Witamy Państwa w Hotelu Tarnovia, w hotelu innym niż wszystkie!

Rezerwacja

Oferty specjalne

Pobyt biznesowy

Pobyt biznesowy

od 209 PLN /

Warunki rezerwacji

Serdecznie zapraszamy do dokonywania indywidualnej rezerwacji: 

 • on-line 
 • faxem: +4814 6212744
 • pocztą elektroniczną: recepcja@hotel.tarnovia.pl
 • telefonicznie: +48 14 630 03 50 - rezerwacje telefoniczne posiadają status rezerwacji prowizorycznej - ważnej do godz. 18:00.

1. Informacje ogólne

  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Hotel Tarnovia, Kościuszki 10, 33-100 Tarnów, tel. +48 14 63 00 350, email recepcja@hotel.tarnovia.pl (dalej: "Obiekt").

  2. Ceny podane na stronie Hotelu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.

  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 000030374, dalej: "Operator") działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Hotel Tarnovia S.A. z siedzibą Kościuszki 10, 33-100 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089152

 1. Reklamacje

  1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Hotelu, mailowo pod adresem recepcja@hotel.tarnovia.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 14 63 00 350)

  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.

  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)

 2. Anulowanie rezerwacji

  1. Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Hotelu telefonicznie lub mailowo.

  2. Możliwość anulacji jest determinowana przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.

  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.

 3. Dane osobowe

  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora.

  2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Operatora, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także w innych obiektach korzystających z systemu Operatora, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.

  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 4. Ustalenia końcowe

  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

  2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.

  3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

  4. Hotel ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

  5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Hotel Tarnovia oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji.

Strefa VIP

zobacz więcej

Lokalizacja

91 km Słowacja

89 km Tarnobrzeg

82 km Rzeszów

61 km Nowy Sącz

84 km Kraków

zobacz więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz budżetu województwa

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij